• Lietuvos rinkos ir socialinių tyrimų asociacija „Nacionalinio nuomonių centro“ veiklą laiko nepriimtina bei neatitinkančia profesionaliems tyrėjams nustatytų reikalavimų, todėl atsiriboja nuo šios bendrovės vykdomų apklausų. Asociacijos narių nuomone, tokie tyrėjai diskredituoja visas profesionaliai vykdančias rinkos tyrimus bei viešosios nuomonės apklausas bendroves. Išsakyti tokią griežtą poziciją asociaciją paskatino „Nacionalinio nuomonių centro“ lapkričio mėnesį įvykdyta apklausa apie busto renovaciją, (more…)

    Savo veiklą pradėjo Lietuvos rinkos ir socialinių tyrimų asociacija, kuri šiuo metu vienija dvylika šalyje veikiančių rinkos tyrimų įmonių. Asociacijos prezidentu išrinktas rinkos tyrimų kompanijos „AC Nielsen Baltic“ generalinis direktorius Artūras Urbonavičius. Vieni iš pagrindinių asociacijos tikslų šiuo metu yra prisidėti prie Lietuvos įstatyminės bazės tobulinimo ir ginti rinkos tyrėjų autorines teises.

    (more…)

    Aktualijos