Apie LRSTA

Lietuvos rinkos ir socialinių tyrimų asociacija (LRSTA) įsteigta 2010 metų spalio 21 d.

Šiuo metu asociacija vienija šias rinkos tyrimų įmones: „GFK Custom Research Baltic“, IMS Health, „AC Nielsen Baltic“, „Norstat“, „RAIT“, „SIC”, „Slapto pirkėjo tyrimai/SPECT-DIVE“, “Spinter tyrimai”, „Synopticom“, „Rinkos tyrimų centras“, TNS LT, ir „Vilmorus“.

LRSTA misija:

Vienyti profesionalias rinkos tyrimų įmones, kurios siekia vystyti rinkos tyrimų industriją Lietuvoje, kelti tyrėjų profesionalumą, bendrą rinkos įvaizdį ir prestižą, gerinti teisinę rinkos tyrimų industrijos bazę.

LRSTA tikslai, uždaviniai ir funkcijos:

 1. Stiprinti rinkos ir vartotojų tyrimo įmonių vaidmenį visuomenėje, gerinti jų reputaciją;
 2. Populiarinti rinkos ir vartotojų tyrimus;
 3. Kurti ir propaguoti rinkos ir vartotojų tyrimo specialistų profesinio elgesio standartus, skatinti rinkos ir vartotojų tyrimo įmones laikytis ICC/ESOMAR Tarptautinio rinkos ir socialinių tyrimų praktikos kodekso;
 4. Vienyti Asociacijos narius, skatinti narių tarpusavio bendradarbiavimą, atstovauti narių interesams;
 5. Skatinti Asociacijos narių profesinį tobulėjimą ir padėti jiems to siekti;
 6. Vykdyti Asociacijos narių etikos priežiūrą, siekti pažeidimų prevencijos;
 7. Atstovauti Asociacijos narių interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose bei užsienio organizacijose;
 8. Ruošti arba dalyvauti ruošiant įstatymų, norminių teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių rinkos ir vartotojų tyrimo veiklą, projektus;
 9. Platinti informaciją apie Asociacijos ir jos narių veiklą;
 10. Atstovauti Asociacijos narius žiniasklaidoje;
 11. Dalintis informacija tarp Asociacijos narių;
 12. Bendradarbiauti su kitomis Asociacijomis;
 13. Organizuoti seminarus, konferencijas, kursus bei kitus su mokymu susijusius renginius.

Pagrindines asociacijos veikos kryptis rasite asociacijos įstatuose.