Atsiribojama nuo „Nacionalinio nuomonių centro“

PRANEŠIMAS SPAUDAI

2010 m. lapkričio 15 d., Vilnius

Lietuvos rinkos ir socialinių tyrimų asociacija atsiriboja nuo tyrimų metodikas bei etiką pažeidinėjančių „tyrėjų“

Lietuvos rinkos ir socialinių tyrimų asociacija „Nacionalinio nuomonių centro“ veiklą laiko nepriimtina bei neatitinkančia profesionaliems tyrėjams nustatytų reikalavimų, todėl atsiriboja nuo šios bendrovės vykdomų apklausų. Asociacijos narių nuomone, tokie tyrėjai diskredituoja visas profesionaliai vykdančias rinkos tyrimus bei viešosios nuomonės apklausas bendroves. Išsakyti tokią griežtą poziciją asociaciją paskatino „Nacionalinio nuomonių centro“ lapkričio mėnesį įvykdyta apklausa apie busto renovaciją, kurios metu iš respondentų buvo reikalaujama nedelsiant pareikšti savo nuomonę per SMS žinutę, kuri kainuoja 7 Lt.

„Pastebėjome itin grubius „Nacionalinio nuomonių centro“ tyrimų etikos pažeidimus. Šios bendrovės veikla pažeidžia ne tik pagrindinius mūsų Asociacijos, bet ir tarptautinius ESOMAR tyrėjų kodekso punktus, įskaitant sąžiningumą ir profesinę atsakomybę“, – teigia Lietuvos rinkos ir socialinių tyrimų asociacijos prezidentas Artūras Urbonavičius.

Tarptautiniame ICC/ESOMAR rinkos ir socialinių tyrimų kodekse yra skelbiama, kad rin kos tyrėjai turi elgtis etiškai ir negali daryti nieko, kas galėtų pakenkti rinkos tyrimų reputacijai ar sukeltų visuomenės nepasitikėjimą. Be to, respondentų bendradarbiavimas turi būti savanoriškas ir pagrįstas pakankama ir neklaidinančia informacija apie projekto tikslą ir pobūdį. Rinkos tyrimai privalo nepiktnaudžiauti respondentų pasitikėjimu arba pasinaudoti jų patirties ar žinių trūkumu.

Minėtame kodekse akcentuojamas sąžiningumo principas, kai tyrėjai neteikia klaidingos informacijos apie savo įgūdžius, patirtį ar veiklą, arba apie tyrimų organizavimą. Kodekse taip pat pabrėžiama, kad profesinė atsakomybė įpareigoja tyrėjus imtis visų pagrįstų atsargumo priemonių, siekiant užtikrinti, kad respondentams jokiu būdu nėra padaryta žala ar neigiamas poveikis dėl jų dalyvavimo rinkos tyrimų projekte.

Apie Lietuvos rinkos ir socialinių tyrimų asociaciją:

Lietuvos rinkos ir socialinių tyrimų asociacija buvo įsteigta šių metų spalio 21 d. Šiuo metu asociacija vienija šias rinkos tyrimų įmones: „GFK Custom Research Baltic“, „IMS Health“, „AC Nielsen Baltic“, „Norstat“, RAIT, SIC GALLUP MEDIA / TNS, „Slapto pirkėjo tyrimai / SPECT-DIVE“, „Socialinės informacijos centras“, „Synopticom“, „GFK Retail and Technologies Baltic“, „Rinkos tyrimų centras“ ir „Vilmorus“. Vieni iš pagrindinių asociacijos tikslų šiuo metu yra prisidėti prie Lietuvos įstatyminės bazės tobulinimo ir ginti rinkos tyrėjų autorines teises.

Daugiau informacijos:

Artūras Urbonavičius

Prezidentas

Lietuvos rinkos ir socialinių tyrimų asociacija

Tel.: 8-5 2734145

El. paštas: Arturas.Urbonavicius@nielsen.com